Aile ve Miras Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

Anayasa’nın 41. maddesinde açıkça ifade edildiği üzere “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” Bu bakımdan Aile Hukuku, yalnızca hayatlarını birleştiren iki insanı değil, toplumu da yakından ilgilendiren bir yapıya sahip olup kanuni düzenlemeler bu ön kabul uyarınca tasarlanmıştır. Aile Hukuku, nişanlanma, evlenme, boşanma, mal rejimleri, velayet ve nafaka gibi birçok hukuki kurumu içinde barındırır. Öte yandan Miras Hukuku, miras hakkı kapsamında kişilerin mirasbırakanın malvarlığına külli halefiyetini ifade eder. Mirasbırakanın iradesinin doğru anlaşılarak gerçek iradesinin hayata geçirilmesi yüksek önem taşımaktadır. Bu bakımdan mirasbırakanın vasiyetnameyi bir danışman nezaretinde düzenlemesi oldukça faydalı olacaktır. Büromuz uzun yıllara dayanan deneyimleri doğrultusunda tüm Aile Hukuku ve Miras Hukuku uyuşmazlıklarında hukuki danışmanlık ve dava takibi yapmaktadır.

 • Aile konutu ve uygulamaları
 • Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalarAilenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar
 • Boşanma davaları
 • Velayet, velayetin nez’i
 • Boşanmadan doğan maddi ve manevi tazminat
 • Altınların iadesi
 • Evlat edinme izin davaları
 • Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması
 • Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri
 • Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları
 • Mirasçılık belgesinin alınması
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları
 • Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
 • Mirasta defter tutulması
 • Nafaka davaları
 • Nişan bozulmasından doğan davalar
 • Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları
 • Tazminat davaları
 • Tapu ve nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları
 • Tenkis davaları
 • Terekede ihtiyati tedbirler
 • Tenkis ve mirasta iade davaları
 • Velayet davaları
 • Vesayet ve kayyım davaları
 • Vasiyetnamenin iptali davaları
 • Muris muvazaasına dayalı tapı iptali davaları

İletişim

Bize Ulaşın

Tüm Sorularınız İletişim formumuzu doldurup tarafımıza gönderebilirsiniz.

İletişim Formu
Shape