Hukuksal Makaleler

ugur-kizilkaya
Haline Münasip
Evin Haczi

Hacizden Muafiyet

Takibin kesinleşmesine rağmen borcun ödenmemesi durumunda borçluya karşı takibin devam edebilmesi için alacaklı tarafından haciz istenir.


Devamı
Blog
Kadastro Sonrası
Tapu Kayıtları

Kadastro Sonrası Tapu Kayıtları

Kadastro Sonrası Hükmen Tesis Olunan Tapu Kayıtları Kadastro Kanunu 12/III’teki Hak Düşürücü Süreye Tâbi midir?

Devamı
Blog
Ticari İşletme
Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları

TTK m. 18.1’e göre, tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidirler.


Devamı