Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmaz mal olarak da ifade edilen gayrimenkul mallar, ekonomik nitelikleri itibariyle kayıtlarının devlet tarafından bir sicilde saklandığı ve hukuki işlemlerin katı şekil kurallarına bağlandığı bir hukuk alanının konusunu ifade eder. İlgili şekil kurallarına uyulmaması, kadastro tutanaklarına itiraz edilmemesi ya da tutanak kaydına karşı zamanında dava açılmaması gibi durumlarda hak kayıpları kaçınılmaz olacaktır. Hukuk büromuz, ülkemizde inşaat ve emlak sektöründeki büyümeyi yakından takip etmekte olup bu alana dair her türlü danışmanlık ve dava takip hizmetini titizlikle sağlamaktadır.

Büromuz Gayrimenkul Hukuku Kapsamında;
  • Her türlü kira sözleşmelerini hazırlamakta
  • Kadastro Kanunu, İmar Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Orman Kanunu, Tapu Kanunu, 3091 sayılı Taşınmaz Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Kanunu, İmar Affı Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve kurul mevzuatı kapsamında gayrimenkul ile ilgili her türlü hukuksal sorunda danışmanlık hizmeti vermekte ve dava takibi yapmaktadır.
  • Ayrıca 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca "Kentsel Dönüşüm" faaliyetleri alanında gerek yüklenici ve gerek malik yanında yer alarak her türlü hukuki danışmanlık hizmetini vermekte, bu kapsamda "Kentsel Dönüşüm" projesinin sağlıklı ve sorunsuz sonuçlandırılması için projenin her aşamasında yer almaktadır.

İletişim

Bize Ulaşın

Tüm Sorularınız İletişim formumuzu doldurup tarafımıza gönderebilirsiniz.

İletişim Formu
Shape