Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Devlet birçok kamu hizmetini yerine getirir. Bu hizmetleri yerine getirmek için paraya ihtiyaç duyar. Devlet bu parayı vatandaşlardan aldığı vergilerle temin eder. İşte devletin vatandaşlarla olan vergi ilişkisini düzenleyen hukuk kurallarından oluşan kamu hukuku dalma vergi hukuku denir. Vergi, kamu giderlerini karşılamak amacıyla devletin tek taraflı olarak ve vergilendirme yetkisine dayanarak, kişilerin gelir, gider veya malları üzerinden aldığı ekonomik değerlerdir. Vergi hukuku, verginin tarhını, tahakkukunu, tahsilini ve vergi yargısını düzenleyen hukuk kurallarından oluşur.

Vergi planlaması, transfer fiyatlandırması hukuki ihtilafların çözümlenmesi ile diğer dolaylı vergi konuları da dâhil olmak üzere vergilendirmenin zorluklarını anlamaktayız. Ulusal vergi planlama yapılarını tasarlamak, hayata geçirmek ve savunmak için bilgiye ve kaynaklara sahibiz.

Vergi faaliyetlerimiz aşağıda belirtilen alanları kapsamaktadır:
  • Vergi planlaması ve yapılandırması
  • Yapılandırma ve diğer ticari işlemlere ilişkin risk analizi
  • Transfer fiyatlandırması
  • KDV ve diğer dolaylı vergiler
  • Vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi
  • Çalışanlara sağlanan haklar
  • Sigorta poliçeleri
  • Varlık yönetimi

İletişim

Bize Ulaşın

Tüm Sorularınız İletişim formumuzu doldurup tarafımıza gönderebilirsiniz.

İletişim Formu
Shape